سری A| ثبت یازدهمین برد فصل هلاس ورونا با هت تریک سیمئونه
فوتبال جهان

سری A| ثبت یازدهمین برد فصل هلاس ورونا با هت تریک سیمئونه


شاگردان ایگور تودور با شکست ونتزیا، سه امتیاز دیگر به اندوخته های خود در سری A ایتالیا افزودند.

– در همین چارچوب امشب دو دیدار دیگر برگزار می شود که بر این اساس از ساعت 20:35 اسپتزیا و رم مقابل هم صف آرایی می کنند و از ساعت 23:20 نیز لاتزیو و ناپولی در دیداری حساس به مصاف هم می روند.

بازی های این هفته سری A با پنج دقیقه تأخیر در حمایت از اوکراین برابر تهاجم نظامی روسیه به این کشور برگزار می شوند.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: برگزارسری A ایتالیاایگور تودورنظامی روسیهدیدارهلاس ورونایازدهمیندیگرساعتاسپتزیاایتالیاسیمئونهاوکراینهت تریکناپولیامتیازلاتزیوتأخیربرابرایگورحمایتنظامیروسیهورونادقیقهشکستکشورحساسهفتهاساسمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.