امیدواریم زمین حافظیه اجازه بازی خوب را ارائه دهد | سرمربی
فوتبال ایران

امیدواریم زمین حافظیه اجازه بازی خوب را ارائه دهد | سرمربی


سرمربی تیم پیکان تهران گفت: امیدواریم شرایط زمین به گونه ای باشد که بتوان در آن فوتبال مناسبی بازی کرد.

– “، مجتبی حسینی عصر یکشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیم های فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه نتوانسته ایم در بازی قبل امتیاز لازم را کسب کنیم قطعاً بازی پیش رو بازی سختی است.

وی افزود: امیدواریم شرایط زمین به گونه ای باشد که بتوانیم روی زمین بازی هدفمند و خوبی ارائه دهیم.

مجتبی حسینی افزود: با توجه به اینکه برخی از بازیکنان پیکان از ناحیه مچ پا احساس ناراحتی کرده اند امیدواریم که این بازیکنان به بازی برسند این در حالی است که احتمال نبود این افراد در مسابقه نیز وجود دارد.

کلید واژه ها: بازیمجتبی حسینیپیکان تهراننشست خبری پیش از بازیزمینبازیکنانپیکانسرمربی تیم پیکانفجر شهید سپاسیتهرانشرایطحسینیارائهتیم پیکانزمین بازینشست خبریگونهناراحتیمسابقهیکشنبهسرمربیحافظیهاحتمالامتیازفوتبالسپاسیاحساسناحیهافرادشیرازمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.