فوتبال ایران

بگذارید یزدانی و مرادمند فردا بازی کنند! | سرمربی نساجی مازندران


سرمربی نساجی مازندران در آستانه بازی با استقلال مدعی شد مشکلی برای بازی کردن دو بازیکن سرباز این تیم ندارد و نباید در فوتبال به دنبال اتفاقات خارج از آن بود.


کلید واژه ها: سرمربی نساجی مازندرانبازینساجی مازندرانسرمربی نساجیبازی کردنمازندرانمرادمنداستقلالبازیکنسرمربییزدانیآستانهفوتبالنساجیسربازفردامدعیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.