مدافع استقلال به پادگان رفت | مدافع تیم فوتبال استقلال به
فوتبال ایران

مدافع استقلال به پادگان رفت | مدافع تیم فوتبال استقلال به


مدافع تیم فوتبال استقلال به پادگان نیروی دریایی ارتش رفت.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای معدن، صبح امروز معاون اجتماعی سازمان نظام وظیفه در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که حسین مرادمند و سیاوش یزدانی باید خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی کنند و این دو بازیکن تا اطلاع ثانوی از هرگونه فعالیت تحصیلی و ورزشی محروم هستند.

  حسین مرادمند در تمرین امروز با اعضای تیم استقلال خداحافظی کرده و خود را به پادگان نیروی دریایی ارتش واقع در خیابان رسالت تهران معرفی کرده است.

  سیاوش یزدانی هم در تمرین امروز حضور داشت ولی وضعیت این بازیکن هنوز با توجه به دعوت شدنش به اردوی تیم ملی مشخص نیست.

کلید واژه ها: نیروی دریایی ارتشسازمان نظام وظیفهنیروی دریاییسیاوش یزدانیحسین مرادمندمدافع تیم فوتبال استقلالاستقلالسازمان نظامنظام وظیفهپادگانتیم فوتبال استقلالخیابان رسالت تهرانامروزمدافع تیم فوتبالمرادمندفوتبال استقلالمعاون اجتماعیبازیکناردوی تیم ملییزدانیسازماندریاییخیابان رسالتتیم استقلالبرنامه زندهمعرفینیرویتمرینسیاوشمدافعمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.