اتحاد بازیکنان بارسا و بیلبائو علیه حمله روسیه به اوکراین
فوتبال جهان

اتحاد بازیکنان بارسا و بیلبائو علیه حمله روسیه به اوکراین


یش از شروع بازی امشب بارسا و بیلبائو در نوکمپ، بازیکنان دو تیم حرکتی نمادین علیه حمله نظامی روسیه به اوکراین انجام دادند.


کلید واژه ها: بازیکنانبیلبائواوکراینبازینظامی روسیهبارساروسیهحمله نظامیعلیهحملهنظامیشروعمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.