دیگر سرمربی تیم‌ملی فوتبال نخواهیم داشت!
فوتبال ایران

دیگر سرمربی تیم‌ملی فوتبال نخواهیم داشت!


به گزارش مردم فردا،در بهمن سال ۱۳۶۰ پرویز ابوطالب از سرمربیگری تیم ملی استعفا داد.
حسین آبشناسان رئیس فدراسیون در پاسخ به این سوال که چه کسی سرمربی تیم ملی خواهد شد گفت: دیگر سرمربی تیم ملی نخواهیم داشت!
او تنها رئیس فدراسیونی است که همزمان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم بود!منبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.