گنبری در لیست خرید تابستانی رئال | باشگاه رئال مادرید شرایط
فوتبال جهان

گنبری در لیست خرید تابستانی رئال | باشگاه رئال مادرید شرایط


باشگاه رئال مادرید شرایط خرید مهاجم جوان و ملی پوش تیم بایرن مونیخ را زیر نظر دارد.

– خبرگزاری میزان – رئال مادرید پس از تجربه موفق در خرید رایگان داوید آلابا از بایرن مونیخ، اکنون درصدد است تا یک مونیخی دیگر که با سران باواریایی ها برای تمدید به توافق نرسیده را بخرد.

سرژ گنبری، وینگر ملی پوش بپیوندد.

کلید واژه ها: رئال مادریدبایرن مونیخباشگاه رئال مادریدمونیخملی پوشمادریدخریدرئالباواریایی هاداوید آلابابایرنلیست خریدتابستانیخبرگزاریباشگاهرایگانوینگرآلاباتمدیدشرایطمهاجمتوافقمیزانسرانلیستدیگرموفقجوانمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.