فوتبال ایران

پرسپولیسی شدن این مهاجم قطعی شد ؟! | سرمربی تیم فوتبال پاختاکور


سرمربی تیم فوتبال پاختاکور با اشاره به حضور بازیکن ازبکستانی تیمش در پرسپولیس، گفت: برای شیرزود تمیروف آرزوی موفقیت دارم.

– اسلاوچه ووجنسکی ‏‬در نشست خبری پیش از بازی پاختاکور با نسف قارشی در سوپرجام فوتبال ازبکستان نام خرید جدید باشگاه پرسپولیس را هم به میان آورد.

وی گفت: شیرزود تمیرف در این فصل برای پاختاکور بازی نخواهد کرد.

او در باشگاه دیگری خواهد بود.

سرمربی پاختاکور تاکید کرد: برای این بازیکن آرزوی موفقیت دارم.

ما به اندازه کافی بازیکنان با استعداد داریم.

گاهی لازم است به بازیکنی اجازه جدایی داده شود و به او کمک کنیم تا یک دوره جدید را شروع کند.

به گفته مدیران باشگاه پرسپولیس، تمیروف مشکلی برای بازی در این تیم ندارد و برای اطمینان، فدراسیون فوتبال ایران هم از فدراسیون ازبکستان استعلام لازم را گرفته است.

کلید واژه ها: پاختاکورپرسپولیسباشگاه پرسپولیسبازیبازیکنازبکستانفدراسیون فوتبال ایراننشست خبری پیش از بازیباشگاهفوتبالفدراسیونفدراسیون فوتبالفوتبال ازبکستانسرمربی پاختاکورموفقیتسرمربیفوتبال ایرانتیم فوتبالنشست خبریلازمبازیکنانجدیداستعدادسوپرجاماستعلاممدیرانجداییدیگریمهاجمایرانمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.