دسته‌بندی نشده

پدیده ملی پوش فوتبال بانوان ایران به خاطر تصادف به کما رفت


بازیکن قائمشهری فوتبال بانوان ایران به دلیل تصادف در بیمارستان بستری شد و وضعیت وخیمی دارد.

– ” شب گذشته در روستای سنگتاب، یک خودرو ناشناس به آرزو حضرتی برخورد کرد و پس از ضربه سنگین به این دختر فوتبالیست اقدام به گریز نمود.

آرزو حضرتی که بازیکن باشگاه سپیدار قائمشهر است، سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را در کارنامه دارد و در هر دو رشته فوتبال و فوتسال از چهره های سرشناس مازندران به شمار می رود.

متأسفانه این دختر ورزشکار به دلیل تأخیر در اعزام به بیمارستان در وضعیت کما به سر می برد و شنیده ها حاکی از آن است که هزینه های بیمارستان نیز برای او به صورت آزاد محاسبه می شود.

خانواده حضرتی کماکان منتظر کمک های ویژه مسئولین قائمشهر و استان مازندران در این شرایط بحرانی هستند.

کلید واژه ها: فوتبال بانوان ایرانبیمارستانفوتبال بانوانفوتبالقائمشهرمازندرانحضرتیچهره های سرشناساستان مازندرانپیراهن تیم ملیبانوانبازیکنشرایط بحرانیرشته فوتبالایرانتصادفوضعیتفوتبالیستدخترآرزوشنیده هاخانوادهکارنامهمسئولینورزشکارتیم ملیملی پوشسپیدارروستایباشگاهمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.