قرارداد یک میلیاردی وحید شمسایی آماده امضا شد | قرارداد
دسته‌بندی نشده

قرارداد یک میلیاردی وحید شمسایی آماده امضا شد | قرارداد


قرارداد کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران آماده امضا شده است.

– “، با وجود تغییراتی که در فدراسیون فوتبال ایجاد شد، قرارداد وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال و شهاب سفال منش و مصطفی نظری دو دستیار او آماده امضا شده است.

شمسایی که در زمان ریاست شهاب الدین عزیزی خادم برای حضور در تیم ملی فوتسال ایران با او به توافق رسیده بود، بعد از عزل عزیزی خادم جلسه ای با میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون برگزار کرد.

بعد از آن جلسه، ضمن منتفی شدن حضور دستیار اسپانیایی در تیم ملی فوتسال، قرار شد قرارداد شمسایی و دستیاران ایرانی اش تا پایان مسابقات لیگ امضا شود تا برگزاری اردوهای تیم ملی ایران برای حضور در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا در دستور کار قرار بگیرد.

گفته می شود قرارداد شمسایی 1 میلیارد تومان (نزدیک به 38 هزار دلار) برای یک سال است.

همچنین شهاب سفال منش دستیار اول شمسایی 500 میلیون تومان برای یک سال کار در تیم ملی دریافت خواهد کرد.

از سوی دیگر قرارداد اعضای کادر فنی تیم جوانان با هدایت علی صانعی هم آماده امضا است.

صانعی بدون امضای قرارداد، تیم جوانان را به تورنمنت کافا (قهرمانی آسیای مرکزی) برد و این تیم را قهرمان کرد.

احتمالاً قرارداد صانعی و همکارانش پیش از اعزام تیم جوانان به تورنمنت تایلند امضا شود.

کلید واژه ها: تیم ملی فوتسالتیم ملی فوتسال ایرانشمساییقراردادتیم ملیقرارفوتسالفوتسال ایرانوحید شمساییایرانسرمربی تیم ملی فوتسالشهاب الدین عزیزی خادممقدماتی قهرمانی آسیاعزیزی خادمامضافدراسیونفدراسیون فوتبالکادر فنی تیم ملیاردوهای تیم ملیمیلیاردسرمربی تیم ملیمیلیارد تومانتیم ملی ایرانبرگزارحضورشهابمیرشاد ماجدیقهرمانی آسیامسابقات لیگتومانمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.