نماد سرخابی ها در تابلوی فرابورس درج شد | نماد باشگاههای
دسته‌بندی نشده

نماد سرخابی ها در تابلوی فرابورس درج شد | نماد باشگاههای


نماد باشگاههای فوتبال استقلال و پرسپولیس عصر دوشنبه در تابلوی پایه (نارنجی) فرابورس درج شد.

– ” به نقل از صداوسیما، بعدازظهر دوشنبه 9 اسفند دو گام دیگر از مراحل واگذاری سرخابی ها برداشته شد.

در ابتدا، هیئت واگذاری با حضور وزیران اقتصاد، دادگستری و ورزش؛ به اتفاق آرا افزایش سرمایه حدود ده درصدی این دو باشگاه را تصویب کرد و سپس نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس درج شد.

نماد سرخابی ها در تابلوی فرابورس درج شد مطابق اطلاعیه درج مورخ 9 اسفند، نماد دو باشگاه فوق که نه روز پیش در سازمان بورس ثبت شده بودند، با کد 9312 در گروه فعالیت های ورزشی در بازار پایه و تابلوی نارنجی فرابورس درج شدند.

لذا عملاً با درج آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه دو باشگاه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم دولت، همه مردم در این مرحله می توانند، در روز گشایش نماد دو باشگاه که 15 اسفند مصادف با سوم شعبان و روز میلاد امام حسین (ع) خواهد بود، سهامدار این دو باشگاه شوند.

کلید واژه ها: باشگاهفرابورساستقلال و پرسپولیسسرخابی هاافزایش سرمایهبورسنمادفوتبال استقلال و پرسپولیسسرخابیپرسپولیسواگذاری سرخابی هافعالیت های ورزشیاسفندواگذاریاستقلالباشگاه استقلالفوتبال استقلالدوشنبهسرمایهپایهافزایشنارنجیپذیره نویسیسازمان بورسبازاردادگستریاطلاعیهحق تقدمفعالیتسازمانمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.