دسته‌بندی نشده

واکنش ستاره نساجی به نظر مربی استقلال | مدافع تیم فوتبال


مدافع تیم فوتبال نساجی معتقد است اگر مقابل استقلال از موقعیت های شان استفاده می کردند نتیجه بهتری می گرفتند.

– حامد شیری پس از تساوی نساجی مقابل استقلال اظهار داشت: مقابل استقلال می توانستیم در حملات از موقعیت های مان استفاده کنیم و نتیجه بهتری بگیریم.

وی درباره ضربه کاشته ای که زد و با واکنش خوب حسینی به کرنر رفت، گفت: به هر حال معمولاً در بازی های گذشته من از ضربات کاشته پشت محوطه جریمه استفاده کرده ام، مقابل صنعت نفت هم چنین توپی را زدم.

سعی می کنم در بازی های آینده از این ضربات بهتر استفاده کنم.

مدافع تیم فوتبال در واکنش به صحبت صالح مصطفوی مبنی بر اینکه در دقیقه 80 داور می توانست برای استقلال پنالتی بگیرد، عنوان کرد: به هر حال این نظر مربی استقلال است و قابل احترام.

قطعاً اگر چنین صحنه ای در محوطه جریمه استقلال هم پیش می آمد ما هم چنین نظری داشتیم و باید ببینیم کارشناسان چه نظری می دهند.

کلید واژه ها: استقلالمدافع تیم فوتبالاستفادهمربی استقلالقابلتیم فوتبالنساجیواکنشجریمه استقلالموقعیتفوتبالصالح مصطفویجریمهمدافعضربه کاشتهکارشناسانحامد شیریبازینظریمربیصنعت نفتپنالتیمصطفویحسینیتساویستارهحملاتآیندهگذشتهدقیقهمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.