دسته‌بندی نشده

واکنش ارسلان مطهری به خطای حقیقی روی او | من نباید در رابطه


من نباید در رابطه با بازی نکردنم در ترکیب اصلی صحبت کنم و کادرفنی باید پاسخ این سؤال را بدهد.

– ” ارسلان مطهری پس از تساوی بدون گل استقلال مقابل نساجی مازندران در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: هیچ بازیکنی هدفش نیست پنالتی کند ولی برخی مواقع چنین خطایی اتفاق می افتد.

خطای حقیقی روی من هزار درصد پنالتی بود.

می گویند چرا سریع بلند شدی، در صورتی که پنالتی را آوانتاژ نمی دهند که بخواهم زود بلند شوم و باید پنالتی گرفته می شد.

وی در مورد اینکه تأثیرگذاری اش بهتر از رودی ژستد است و چرا ثابت بازی نمی کند، گفت: هیچ وقت در مورد هم تیمی ام اظهارنظر نمی کنم.

خدا را شکر که تأثیرگذار هستم.

من نمی توانم بگویم فیکس بازی کنم یا ذخیره و کادرفنی تصمیم می گیرد.

جوابی برای این سؤال شما ندارم و از کادرفنی باید بپرسید.

شما به من لطف دارید و وظیفه ام را انجام می دهم.

جواب تان پیش من نیست، پیش کادرفنی است.

کلید واژه ها: کادرفنیپنالتیهفته بیستم لیگ برتر فوتبالارسلان مطهریهفته بیستم لیگ برتربازیلیگ برتر فوتبالنساجی مازندرانخطایمطهریحقیقیهفته بیستمترکیب اصلیگل استقلالموردمازندرانلیگ برتراستقلالفوتبالتصمیمنساجیاتفاقذخیرهترکیبتساویصورتیخطاییرابطهوظیفههزارمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.