ببینید: این دروازه بان تمام نشدنی است! | جانلوییجی بوفون
دسته‌بندی نشده

ببینید: این دروازه بان تمام نشدنی است! | جانلوییجی بوفون


جانلوییجی بوفون پس از تمدید قرارداد خود با پارما می خواهد تا سال 2024 یعنی تا 46 سالگی بازی کند.

سایت گل با انتشار کارتونی از عمر مومانی به این موضوع پرداخت.


کلید واژه ها: جانلوییجی بوفونتمدید قرارداددروازه بانعمر مومانیقراردادسایت گلانتشاردروازهتمدیدپارمابوفونموضوعسالگیبازیسایتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.