حضور مهاجمان خارجی استقلال مقابل نساجی در هاله ای از ابهام